Mizaç Eğitimi

Corona virüsü hepimize çok farklı şeyler öğretti. Belki el yıkamayı belki hayatın kıymetini… öğrenmek güzeldir öğrenmek şifadır. Gelin bu karantina sürecinde kendinize bir ödül verin. Mizaç ilmi eğitimi ile hayatınızda cevapsız kalmış çözemediğiniz birçok sorunuza ışık yakın.

Mizaç Nedir?

İ-bni Sina’ nın El-Kanun Fit-Tıb eseri, Arapçadan diğer dillere çevirilerek yüzyıllarca batıdaki tığ fakültelerinde kaynak eser olarak okutulmuştur. Eserin türçeye çevirisi yeni tamamlanmıştır. –bni Sina bu eserlerinde kendi tedavi usüllerini özellikle de mizacı anlatıyor. İ-bni Sina, Galen ve Hipokrat ve kadim tıp hekimleri hastalarını mizaç ilmi ile tedavi etmiştir. Bu ilme göre canlı, cansız herşey 4 ana unsurdan oluşur. Bunlar hava , su, ateş ve topraktır. Bu dört unsur canlı, cansız varlıkların mizacını belirler. Bu dört unsurun insan vüvudundaki sıvılarda karşılığı ise hılt olarak isismlendirilir. Hava unsurunun karşılığı kan, su unsurunun karşılığı balgam, toprak unsurunun karşılığı sovda, ateş unsurunun karşılığı ise safradır. Buna göre demevi, balgami, safravi ve sovdavi olmak üzere 4 mizaç vardır. Mizaç ilmi sadece hekimler için değildir. Her meslek erbabını etrafındaki insanları daha iyi tanıması ve nasıl davranacağını bilmesi bakımından çok önemlidir. Nereye uygulanırsa cuk oturuyor. Mizaç teoremi ırklarda, mevsimlerde, iklimlerde heryerde mizaç ilmini görmek mümkün.

Bilgi ve Rezervasyon için tıklayın