Mizaç İlmi Nedir ?

İ-bni Sina ve Galen’ in yanı sıra Hipokrat, kadim tıp hekimleri hastalarını mizaç ilmi ile tedavi etmekteymiş. Mizaç ilmine göre dünyadaki canlı, cansız her varlık 4 temel unsurdan oluşmaktadır. Bu temel taşlar; Demevi - Hava, Balgami - Su, Safravi - Ateş ve Sovdavi – toprak şeklindedir. Bu dört ana temel canlı, cansız varlıkların mizacını belirlemektedir. İnsan vücudunda yer alan sıvıların karşılığı ise hılt olarak isimlendirilmektedir. Demevi - Hava temelinin karşılığı kan iken Balgami - Su temelinin karşılığı balgam olmaktadır ayrıca Sovdavi – toprak temelinin karşılığı sovdadır. ’Sovda; Kelimesi ise vücudumuzdaki kanın en alt tabakasında bulunan siyah tortuya delinen sevdadan gelmektedir.’ Sevdanın bir diğer adıda sovda’ dır. Safravi - Ateş temelinin karşılığı ise Safra’ dır. Safra’ nın büyük oranda su, safra tuzları, yağ ve bilirübinden oluşmaktadır. Anlatmış olduğumuz bilgilere göre Demevi, Balgami, Safravi ve Sovdavi olmak üzere 4 temel mizaç vardır. Mizaç ilmi hayatımızın her alanında önemli olan ve yaşantımızı şekillendirmek için ihtiyaç duyduğumuz en önemli özellikleri barından ilimdir. Sadece hekimler, ilim sahibi insanların değil her meslek erbabı ayrıca bireylerin insanları daha iyi tanıması ve nasıl davranacağını bilmesi bakımından çok önem bir rol teşkil etmektedir. Uygulandığında insanlar üzerinde ciddi bir şekilde karşılık bulan Mizaç İlminin yaşantımızda, arkadaşlıklarımızda ve hatta kullanmakta olduğumuz tüm eşyalarda dahi çok önemli faydalar oluşturduğunu görmek mümkündür.