DOĞAL TAŞLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

DOĞAL TAŞLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

DOĞAL TAŞLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çok basit bir deyişle mineral toplulukları olan taşlar, içerdikleri minerallere bakılarak oluştukları yerkabuğu ortamı hakkında bilgi veren, doğal ortamı yansıtan; işlenebilirlik, dayanıklılık, koruyuculuk, yalıtıcılık, parlaklık, renk ve desen çeşitliliği ve taşıdığı estetik ve fayda sağlayan nitelikleri ile insanoğlunun var oluşundan günümüze kadar, her zaman onun yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Taş, insan yaşamında barınmadan korunmaya, duygularını aktarmadan, süs eşyası olarak kullanmaya, mimariden sanata, titreşimsel özelliklerinden şifalı faydalarına varıncaya kadar tarihsel çağlar boyunca insanla bütünleşen bir malzemedir. Taş, sıcak yuvamızda duvar, ekmeğimiz için değirmen taşı, suyu taşımak için ark taşı, buğdayı kabuğundan ayırmak için dibek taşı, merdivenlerin ilk basamağında ayak taşı, hayvanlar için çeşmelerde yalak taşı, , binek taşı, fırın taşı, hamamlarda göbek taşı, camilerde musalla taşı ve mezarlıkta mezar taşı olarak hayatımızda çok önemli işlevler yüklenmiştir.

Günümüzde doğal taşlar her ne kadar endüstri tarafından şekillendirilse de taş, endüstriyel bir ürün değildir. Doğada milyarlarca yılda şekillenmiş, onun parçası olup tüm gizemini barındıran benzersiz, oluştukları ortamın koşullarını yansıtan iç yapıları, fosilleri ve insanlık tarafından binlerce yıllık tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmasıyla dünya ve insanlık tarihinin gelişimine ışık tutan nitelikleri taşıyan, başka hiçbir malzemede bulunmayan özelliklere sahip olan ayrıcalıklı bir madde kaynağıdır.

Doğal taşlar, nemlilik ve kuruluk bakımından, maruz kaldıkları arkeolojik durumlardan etkilenerek çeşitlenirler. Dolayısıyla birçok ilim alanında olduğu gibi, burada da yine mizaç ile karşılaşmaktayız. Birçok doğal taş grubu ısınma ve soğuma yöntemleri ile meydana gelmektedir. Bazı taşlar ise fosil ve kireç ailesindendir.

Doğal taşlar çok eski dönemlerden beri yapı malzemesi, heykel gibi sanatsal uygulamalar, süs eşyası ve şifa amacıyla yaygın olarak kullanılagelmiştir. Doğal taşlar enerjisel olarak bir nevi gıdadır ve doğal taşlar tensel gıda grubu içinde ele alınabilir. Tüm canlılar gibi daima zikir halinde olan bu sessiz zâkirler, şifa âleminin önemli üyelerinden biridir. Her birinin zikrettiği esma farklıdır ve mizacî özelliklerini de belirler. Ayrıca mizaç tedavi ve terbiyelerinde beslenme reçetesi, aroma terapi uygulamaları, detokslar, kürler kadar doğal taşların da kullanılması oldukça önemlidir.

Dünyadaki herşeyde olduğu gibi doğal taşlar da mizaca sahiptir. Bu yüzden herkesin her doğal taşını şifa amacıyla kullanması aynı sonucu vermeyebilir veya herkese her doğal taş iyi gelmeyebilir. Bu sebeple doğru ihtiyaç için doğru doğal taş kullanılmalıdır. Doğal taşların enerji depolama, enerjiyi düzenleme, enerjiyi dengeleme ve negatif enerjiyi emme özellikleri vardır. Frekanslarını kişi neye ihtiyaç duyuyorsa o bölgeye yönlendirebilirler. Rabıta çalışmalarından çakra dengelemeye, migrenden kaygı bozukluklarını gidermeye kadar birçok alanda doğal taşlardan faydalanılabilir.

Etiketler: #doğaltaş #fayda #taşlar #mizaç #frekans #mineral
Nisan 19, 2024
Listeye dön